Untitled Document

Apie mus

Asociacija „Neišnešiotukas“

Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ - savanoriška asociacija, vienijanti neišnešiotus naujagimius, jų tėvus, globėjus, rėmėjus, gydytojus, analogiškas organizacijas bei atstovaujanti Asociacijos narių interesus ir juos ginantis ir tenkinantis kitus viešuosius interesus.


Asociacijos tikslai

 • Suteikti pirminę pagalbą neišnešioto naujagimio tėvams ir naujagimiams.
 • Suburti Lietuvos Respublikoje gyvenančias šeimas, auginančias neišnešiotus naujagimius arba kūdikių globėjus, rėmėjus ir kitus fizinius ir juridinius asmenis.
 • Bendradarbiauti su medicinos specialistais ir rūpintis naujagimio priežiūra, padėti neišnešiotiems naujagimiams integruotis į visuomenę, padėti užtikrinti neišnešiotų naujagimių poreikius, pagerinti jų gyvenimo kokybę.
 • Spręsti tėvų ir jų neišnešiotų naujagimių socialinės integracijos, specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo problemas.


Asociacijos veikla

 • Atstovauja asociacijos nariams, nepaisant jų rasės, tautybės, tikėjimo, įsitikinimų ir socialinės padėties visuomenėje ir padeda ginti bei įgyvendinti neišnešiotų naujagimių ir jų atstovų - asociacijos narių teises ir teisėtus interesus bei žmogiškąjį orumą.
 • Organizuoja metodinę, psichologinę, moralinę, materialinę, šviečiamąją, pedagoginę bei teisinių konsultacijų pagalbą asociacijos nariams, neišnešiotų naujagimių tėvams.
 • Bendradarbiauja su visomis valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis, asociacijomis bei pavieniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje galinčiais spręsti neišnešiotų naujagimių ir priešlaikinio gimdymo problemas. Dalyvauja jų renginiuose, keičiasi gerąja patirtimi ir kt.
 • Ieško būdų asociacijos narių socialinėms sąlygoms pagerinti.
 • Vykdo ūkinę veiklą asociacijos materialinei bazei stiprinti ir kitiems įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
 • Aktyviai dalyvauja visuomenės informavimo procesuose apie neišnešiotų naujagimių priežiūrą, ugdymą, integraciją į visuomenę.
 • Kaupia ir skleidžia informaciją apie neišnešiotų naujagimių ir priešlaikinio gimdymo naujausius mokslinius tyrimus, jų rezultatus.

Nario anketą galite užpildyti čia.